Grupa Fortunal

fortunal2

Udruga KISSA

kisici

Dječji zbor Vijolice Pag

d2

Zahvala donatorima nagrada za maškare na 57. Paškom ljetnom karnevalu

Zahvaljujemo se svim tvrtkama i paškim obrtnicima na nagradama za maškare na 57. Paškom ljetnom karnevalu!

Klapa Peružini

p2

Galerija 57. Paški ljetni karneval

Galerija 57. Paški ljetni karneval