• STATUT Turističke zajednice Grada Paga - pogledaj

Financijski

 • Financijski izvještaj I-XII 2020.god - pogledaj

Revizije

 • Izvješće neovisnog revizora za 2020.g. - pogledaj
 • Izvješće neovisnog revizora za 2019.g. - pogledaj

Poslovnici

 • POSLOVNIK O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PAGA - pogledaj
 • POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PAGA - pogledaj

Pravilnici

 • INTERNI AKT O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA PLAĆANJE PREDUJMOM - pogledaj
 • PROCEDURA ZAPRIMANJA I EVIDENTIRANJA ULAZNIH RAČUNA, NJIHOVE PROVJERE I PLAĆANJA - pogledaj
 • PRAVILNIK O NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA - pogledaj
 • PRAVILNIK O PLAĆAMA I DRUGIM PRIMANJIMA RADNIKA - pogledaj
 • PRAVILNIK O RADU - pogledaj
 • PRAVILNIK O USTROJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA TURISTIČKOG UREDA I TURISTIČKO INFORMATIVNOG CENTRA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PAGA - pogledaj