paška čipka

Od stuleci w mieście Pag kultywuje się tradycję produkcji koronek igłowych. Jest to specjalna technika, której najbardziej znanym produktem jest właśnie koronka z Pagu. W 2009 r. Koronka z Pagu została wpisana na Listę UNESCO jako niematerialne dziedzictwo kulturowe. Koronka towarzyszy ludziom na Pagu przez całe ich życie i symbolizuje - jak pojedyncza nić - zarówno piękno, jak i twardość życia na tej wyspie kamienia i soli.
Stowarzyszenie chorwackich koronkarek “Frane Budak” otworzyło w 1998 roku Galerię koronki z Pagu w celu zachowania tych cennych i unikatowych ręcznie wykonanych artefaktów.
Zwiedzający mogą dowiedzieć się, jak powstaje koronka i zrelaksować się wśród produktów różnych technik, które są prawdziwymi dziełami sztuki i są wykonane pracowitymi rękami koronkarek z Pagu. Bogata wystawa prezentuje koronki z różnych epok: Repliki koronek z dawnych wzorów Budaka, różne wyroby włókiennicze używane w domach na Pagu, odzież noszona przez mieszkańców Pagu na przestrzeni dziejów oraz nowsze kreacje.
Kamienna budowla Pałacu Księcia stanowi tło, na którym wystawiane są stare fotografie koronkarek z Pagu oraz koronki, które na chwilę dają zwiedzającemu poczucie przemijania życia doczesnego z jednej strony, a ciągłości wartości kulturowych z drugiej, które między innymi stanowią o wyjatkowości miasta Pag.


Galeria jest otwarta dla zwiedzających:
- Od 1 Maja do 15 Października od 10.00 – 13.00
- od 20 czerwca do 1 września od 20.00 – 22.30
- Pozostałe terminy do uzgodnienia
- Kontakt: +385 91 5340176

IMG1406-Small
IMG1395-Small
IMG1408-Small
IMG1400-Small
Rajka-Ivanka-Small
IMG1391-Small
IMG1397-Small
IMG1396-Small
IMG1405-Small
IMG1401-Small