pag pravo na informiranje tz pag

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica grada Paga na o pravu na pristup informacijama (NN 38/11). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Paga. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

• na adresu: Turistička zajednica grada Paga, Od špitala 2, 23250 Pag
• elektroničkom poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
• donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice grada Paga radnim danom od 8:00 do 15:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac
• Zakon o pravu na pristup informacijama (pogledaj)

Zahtjev za pristup informacijama

Službenik za informiranje: Nedjeljka Vrban, tel.023/611-301

Vesna Karavanić, direktorica

Turistička zajednica grada Paga

Od špitala 2

23250 Pag

T: 00385(0)23/611-301

F: 00385(0)23/611-301

W:www.tzgpag.hr


IZVJEŠTAJI
- FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. - ZAJEDNO SA IZVJEŠĆEM NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDU
- FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2016. - ZAJEDNO SA IZVJEŠĆEM NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDU