covid2

Na području Grada Paga organizirana su tri punkta za testiranje na COVID -19

.
Antigensko testiranje na COVID -19 organizirano je u Zavod za hitnu medicinu, Prosika 17, Pag. Testiranje: UTORKOM, ČETVRTKOM I SUBOTOM OD 8.00 DO 13.00 BEZ NAJAVE. Cijena brzog testa je 150,00 kn u ispostavi hitne medicine, izlazak na teren 200,00 kn te prijevod na engleski dodatnih 50,00 kn.


Cijena brzog testa je 150,00 kn u ispostavi hitne medicine, izlazak na teren 200,00 kn te prijevod na engleski dodatnih 50,00 kn.
Drugi punkt organiziran je u prostoru predvorja Doma kulture u Pagu (adresa Golija 28).
Punkt radi svaki dan od 9.00 do 11.00 sati bez najave ili putem linka :
https://covid-zadar.com/
Cijena antigenskog testa je 200,00 kn. Testiranje vrši Zdravstvena ustanova Pupillam d.o.o. iz Zadra u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Paga i Gradom Pagom.
Zdravstvena ustanova Pupillam testira antigenskim testom i u Šimunima (AC Šimuni, adresa Šimuni 106) utorkom i petkom od 18.00 do 20.00 sati.
Kontakt je:
https://covid-zadar.com/simuni/