Udruga Volim Vlašići organizira 3. Sajam otočnih proizvoda „Od Luna do Fortice“, 22. srpnja 2018. godine u Vlašićima na otoku Pagu s početkom u 20.30 sati.

„Paško kulturno ljeto 2018.“
K O N C E R T
POPULARNIH TALIJANSKIH PJESAMA

U četvrtak, 19.7. u 21:00 u atriju Kneževog dvora održat će se Koncert popularnih talijanskih pjesama. Izvođači su Glazbeni ansambl hrvatsko-talijanskog društva, Martina Klarić, sopran, Hrid Matić, tenor, Andrea Dizdar, flauta, Vedrana Dizdar, klarinet, te Gaj Matić Marović, glasovir. Na programu su djela Vivaldia, Bellinia, Mascagnia, Puccinia, Cardille, Di Capua, Tostia i Rote.