Gastro manifestacija Srednje škole Bartula Kašića „Ca, ča, što se nekad kuhalo na mom otoku“ u pokroviteljstvu Turističke zajednice Grada Paga

Krajem travnja članovi Hrvatskog planinarskog društva Željezničar iz Zagreba održali su markacijsku akciju na otoku Pagu uz pomoć Turističke zajednice grada Paga i Turističke zajednice općine Kolan. Plan akcije ekipe od 18 članova bilo je montaža novih putokaza na prilaznim stazama Svetog Vida, najvišeg vrha otoka Paga (348m), obnavljanje markacije puta Šimuni – Sveti Vid, čišćenje od makije i drače puta Kolan –Sveti Vid, čišćenje i markiranje zahtjevnog puta Dubrave – Sveti Vid, zamjena upisne knjige na vrhu te čišćenje ostataka kapelice Svetog Vida i njihove okolice.

U suradnji Natura Jadere, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije i Turističke zajednice grada Paga postavljene su tri dvojezične informativne table u rezervatu šumske vegetacije Dubrava – Hanzine. Riječ je o jedinoj listopadnoj šumi hrasta medunca na otoku Pagu koja je, osim što je u kategoriji posebnog rezervata, zaštićena i kao značajni krajobraz.