knežev dvor u pagu

Pałac książęcy znajduje się na rynku głównym. Został zbudowany w XV wieku i ukończony pod panowaniem księcia Tomasza Zorzi. Przez wieki jest centrum administracji miejskiej i wyspiarskiej. Od okresu weneckiego do początku XIX wieku pałac był siedzibą księcia, a później rektora i magistratu miasta. Na dziedzińcu pałacu znajduje się studnia z ozdobioną koroną i herbami książąt z wyspy. W budowę pałacu książęcego zaangażowani byli budowniczowie z warsztatu Juraja Dalmatinca z Szybenika i Zadaru. Wejście na dziedziniec (atrium) zdobi jeden z najpiękniejszych portali na wyspie, a został on zbudowany w 1467 r. o czym świadczy znajdujący się tu napis. Cechy stylistyczne pokazują, że portal, który zdaje się nosić podpis Ivana Pribislavića, powstał pod wpływem mistrza Juraja Dalmatinca.
Dziś Pałac Książąt jest odrestaurowanym zabytkiem kultury, w którym odbywają się przedstawienia i koncerty w ramach Lata Kulturalnego na Pagu.

detalji-pag-208
detalji-pag-211
detalji-pag-206
detalji-pag-213
detalji-pag-209
knezev-dvor
detalji-pag-212
detalji-pag-214
detalji-pag-210