Ova obavijest se odnosi samo na iznajmljivače koji još nisu predali Obrazac TZ-2. Ukoliko bude potrebno, Porezna uprava će naknadno kontaktirati iznajmljivače koji su do sada predali obrazac.

 Zakon o članarinama turističkim zajednicama (članak 13., stavka 4.) propisuje da se TZ-2 obrazac podnosi do 15.1. tekuće godine za prethodnu godinu.

Uputa za popunjavanje obrazaca TZ za 2021. godinu Ministarstva turizma i sporta koji smo zaprimili i objavili 14.1.2021. nalaže da se obrazac TZ-2 predaje do 15.1. tekuće godine za tekuću godinu prema podacima iz prethodne godine.

 

Trenutno je jedini ispravan način za ispunjanje obrasca sljedeći:

-         Navesti da se odnosi za razdoblje od 1.1. do 31.12.2021.

-         Upisati ukupan broj osnovnih kreveta iz 2020. i navesti iznos od 45,00 kuna po osnovnom krevetu.

-         Ako imate pomoćne krevete navedene u izreci Rješenja o kategorizaciji, upisati njihov broj iz 2020. i navesti iznos od 22,50 kuna po krevetu.

-          Pod način plaćanja zaokružiti hoćete li u 2021. platiti jednokratno do 31.7., ili u 3 rate (31.7.,31.8. i 30.9.)

-          U zadnjoj rubrici navedite ukupan primitak iz evidencije prometa za 2020. godinu.