184811723 824950078122498 8711604585035188875 n

U tijeku su radovi uređenja poučne staze u rezervatu šumske vegetacije Dubrava-Hanzine u Pagu. Vrijednost projekta iznosi 656.625,00 Kn kojeg je javna ustanova Natura Jadera osigurala skroz Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.
Osnovna namjena poučne staze bit će edukacija i informiranje javnosti o šumi, održivom gospodarenju šuma te zaštiti šuma i prirode. Poučna staza će se opremiti klupama za odmor, edukacijsko – informativnim pločama i vidikovcem – platoom koji će za cilj imati povećanje svijesti stanovništva o važnosti šuma, održivom načinu gospodarenja i zaštiti šuma i prirode. Projektom će se spriječiti daljnja probijanja puteva i staza i adekvatno označiti već postojeće staze kako bi minimalizirali i zaustavili daljnje probijanje „divljih puteva“. Zbog već postojećih staza u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“, ulaganje se provodi s minimalnim zahvatom u prostoru. Realizacija ovog projekta istaknut će specifične dijelove šumskih ekosustava ili područja od posebnog značaja s obzirom da se lokacija nalazi na području ekološke mreže Natura 2000.

Šuma hrasta medunca i bijeloga graba u posebnom rezervatu Dubrava Hanzine jedina je listopadna šuma na otoku Pagu. U visinskoj zonaciji takav tip šuma razvija se iznad crnikovih šuma na visini od 400 m n.m., u obalnom dijelu može se naći i na visini od 900 m n. m., a ovdje se spušta skroz do mora. Ime Dubrava označava šumu, ponajprije hrastovu, jer je dub (hrast) sveto drvo posvećeno staroslavenskom bogu Perunu. Rezervat obuhvaća obalni pojas površine 28,45 ha s obje strane stare ceste Pag-Novalja u duljini 2 km.

1843346248067423966140312633321435385781783n
1848728305039879474034192309046595554404728n
18541076510019675770071998081585059167877113n
1848117238249500781224988711604585035188875n