businessman hand holding thai baht banknote stack

Zadarska županija subvencionira kamatu na odobrene kredite za ulaganja na području  Zadarske županije. Kamata za korisnike na otocima i ruralnom području je 0% a za  ostale korisnike je 1%. 

Iznos kreditnih sredstava:

Najniži iznos kreditnih sredstva po korisniku je 30.000,00 kuna, dok je najviši iznos 150.000,00 kuna.

Rok otplate:

5 godina s počekom od jedne godine, koja nije uračunata u rok otplate. Dinamika otplate regulirat će se u dogovoru s poslovnom bankom.

Namjena kreditnih sredstava:

Sredstva se odobravaju isključivo za uređenje, modernizaciju (podizanje kvalitete objekta), nabavu opreme u svrhu poboljšanja ili proširenja ponude usluga, točnije:

  • ispunjavanje uvjeta prema Pravilniku označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju, članak VII., točke 2. i 3. kriterija;
  • za proširenje ponude pružanja usluga po pripadajućim podbrendovima oznake kvalitete „Welcome“ („Rural“, „City“, „Family“ i „Bike“), kao i ostalih standarda posebne ponude koje provodi TZ Zadarske županije.

Korisnici kredita mogu biti:

  • Iznajmljivači koji već imaju oznaku kvalitete „Welcome“ te žele poboljšati kvalitetu svog smještaja,
  • Iznajmljivači koji su temeljem raspisanog Javnog poziva za dodjelu oznake kvalitete podnijeli zahtjev za dodjelu oznake kvalitete „Welcome“.