gradske zidine

Do połowy XIX wieku miasto Pag otoczone było dużymi i pięknymi murami z wieżami obronnymi. Pag miał kilka bram miejskich; największa z nich znajdowała się na odcinku Katine i nosiła nazwę Porta Marina. Z tej bramy zachowało się tylko nadproże księcia Mikołaja Tiepolo. Mała Brama znajdowała się nieco dalej na południe. Wieżę Skrivanat zbudowano w 1468 roku, o czym świadczy napis z herbem księcia Tomy Zorzi. Wraz z częścią murów miejskich jest najlepiej zachowaną częścia systemu obronnego Pagu. Dzisiaj, obok wieży znajduje się deptak, który w miesiącach letnich służy jako miejsce różnorodnych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, takich jak występy zespołów i chórów a cappella, spektakle teatralne i warsztaty letnie. Dzisiejszy ratusz został wybudowany w 1906 roku na dawnej wieży Kamerlengo. Na jego miejsce słynny burmistrz Pagu Frane Budak zlecił wybudowanie budynku na potrzeby ówczesnej gminy Pag. Część południowego muru miasta jest widoczna - choć tylko częściowo - na południu miasta, w południowej części dzielnicy Katine.

detalji-pag-221
detalji-pag-220
detalji-pag-234
detalji-pag-222
detalji-pag-235
detalji-pag-219