crkva svetog frane

Kościół św. Franciszka został wybudowany w drugiej połowie XV wieku w północnej części Starego Miasta. Prace nad fasadą trwały do drugiej dekady XVI w. W 1785 r. rozwiązano przyległy klasztor należący do zakonu Minorytów. W kościele nie ma ważnych dzieł sztuki, zachowały się jedynie nagrobki rodzin szlacheckich z Pagu z herbami i napisami, m.in. tablica pamiątkowa Elżbiety, córki księcia z Pagu, Jerolima Bragadina. Podczas trwania Lata kulturalnego na Pagu, w kościele św. Franciszka odbywają się koncerty muzyki poważnej, organizowane przez Ninę i Lovro Pogorelić. Przedstawienia te są najważniejszą i najbardziej interesująca częścią całej manifestacji.

svfrane
detalji-pag-223
detalji-pag-224