Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavilo je Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2021. godini.



Opći cilj Javnog poziva

osiguravanje ravnomjernog društveno-ekonomskog razvoja hrvatskih otoka, u skladu s Programom stvarajući povoljno okruženje za razvoj civilnog društva na otocima, jačajući ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva i podržavajući njihovo umrežavanje

Specifični cilj Javnog poziva

osnaživanje uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva na otocima i to putem poticanja različitih gospodarskih i društvenih djelatnosti koje djeluju u skladu s ciljevima održivog razvoja.

Javni poziv realizira se kroz sljedeća dva prioriteta:

Prioritet 1
Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva na otocima kroz prijave na EU natječaje/pozive

Prioritet 2
Organiziranje i provedba projekata poboljšanja kvalitete življenja na otocima.

Prihvatljivi prijavitelji Javnog poziva

organizacije civilnog društva koje imaju sjedište i djeluju na području otoka, koje su osnovane u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje civilno društvo.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Javnog poziva iznosi: 500.000,00 kuna.

Prioritet 1
Ukupan iznos osiguranih sredstava: 200.000,00 kuna
Minimalan iznos tražene financijske podrške: 20.000,00 kuna
Maksimalan iznos tražene financijske podrške: 50.000,00 kuna

Prioritet 2
Ukupan iznos osiguranih sredstava: 300.000,00 kuna
Minimalan iznos tražene financijske podrške: 15.000,00 kuna
Maksimalan iznos tražene financijske podrške: 50.000,00 kuna

Prijavitelj prijavu na Javni poziv podnosi isključivo elektroničkim putem (internetska prijava) popunjavanjem propisanih obrazaca i postavljanjem propisane dokumentacije u sustav http://www.financijskepodrske.hr

Rok za podnošenje prijava projektnih prijedloga je 5. studenoga 2021. godine, a uključuje sljedeće:
rok za podnošenje elektroničke prijave u sustavu www.financijskepodrske.hr je 5. studenoga 2021. godine najkasnije do 12:00 sati)

Rok za podnošenje Dokumenta o verifikaciji je 5. studenoga 2021. godine do 24:00 sata putem mail adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Zainteresirani prijavitelji mogu pitanja vezana uz Javni poziv postavljati do 26. studenog 2021. na mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tekst Javnog poziva, Upute za prijavitelje kao i svi obrasci koje je prijavitelj dužan unijeti u sustav www.financijskepodrske.hr nalaze se u dijelu Dokumenti.