Pag 2 122 1

Turistička zajednica Grada Paga raspisuje Javni poziv za prijavu rješenja suvenira Grada Paga u 2020. godini. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane, odnosno s prebivalištem, na području Republike Hrvatske.


Suvenir bi trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa grada Paga, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu. Prijavljeni suveniri mogu biti umjetnine i umjetnički predmeti, umjetničko-obrtnički proizvodi, odjevni i uporabni predmeti, gastro proizvodi i sl. Suveniri koji zadovolje propozicije, a potom i kriterije Stručnog povjerenstva, biti će označeni posebnom markicom, a autori/proizvođači odabranih suvenira dobit će Potvrdu o njihovoj originalnosti. Svaki autor/proizvođač može prijaviti najviše tri rješenja suvenira.
Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je dostaviti najkasnije do 15. srpnja 2020. godine (osobno ili poštom) na adresu: Turistička zajednica Grada Paga, Od Špitala 2, 23 250 Pag s naznakom: „NE OTVARATI - za Javni poziv za prijavu rješenja suvenira“.
Javni poziv otvoren je od 23. lipnja do 15. srpnja 2020. godine.
Dodatne informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti telefonom na: +385 (0)23 611 301 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

  • Javni poziv za prijavu rješenja suvenira Grada Paga u 2020. godini - pogledaj
  • Prijavnica za Javni poziv za prijavu rješenja suvenira Grada Paga u 2020. godini - pogledaj/preuzmi