Robinja je pučki igrokaz koji se tadicionalno izvodi u doba karnevala te u sklopu Paškog ljeta i Etno večeri. Nekada je družina obučena u pašku nošnju i u „tursku" odoru obilazila grad i prikazivala svoje umijeće po gradskim trgovima ili pred kućom uglednika. Danas Robinju izvode tri skupine članova KUD-a „Družina".

robinja
IMGP7598
IMGP4963
IMGP7599
IMGP4976
IMGP4992
IMGP4964
IMGP4977
IMGP4975
IMGP4980