Udruga Volim Vlašići u suradnji sa JU Natura Jadera organizirala je školu u prirodi za učenike OŠ J.Dalmatinac, područne škole iz Dinjiške i Vlašića, danas od 10:30-12:30h u Vlašićima na otoku Pagu.
Terensku nastavu vodili su djelatnici JU Natura Jadera, Josipa Adžić, mag.geol. i Josip Brajković, čuvar prirode. Učenici su obišli 3 lokacije u Vlašićima; livade, uvalu i Kvasilo koje se nalaze u ekološkoj mreži Natura 2000.
Posebnu pozornost posvetili smo Kvasilu, zamočvarenom obalnom pojasu uvale Vlašići koji ima značajnu vrijednost za očuvanje biološke raznolikosti.
Učenici su, njih ukupno 15 iz obje škole, naučili da u Kvasilu imaju stanište brojne biljne i životinjske vrste a neke od njih su ugrožene i zaštićene.
U tijeku obilaska Kvasila počistili smo otpad i odbačene predmete, najlonske vrećice, plastične boce i sl...
Na taj način stekli su osnovne spoznaje o samoj prirodi, važnosti suživota a što je najvažnije potaknuli smo ih na humaniji odnos čovjeka prema prirodi.
Učenici su nakon terenske nastave dobili zahvalnice za sudjelovanje te primjerak Herbarija gdje će moći bilježiti i čuvati brojne biljne vrste.
Predavanje i terenska nastava pod nazivom „Ljepota malih močvarnih staništa“ organizirana je u sklopu projekta „Priroda oko nas - biološka raznolikost Vlašića“ a do kraja projekta izraditi ćemo i postaviti oznake za mirisnu stazu, otisnuti eko razglednice sa motivom Vlašića te zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta.

Zahvaljujemo donatorima koji su podržali projekt "Priroda oko nas-biološka raznolikost Vlašića": JU Natura Jadera, Zadarska županija - UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, TZ Grada Paga te Antonio Toursu koji je osigurao besplatan prijevoz učenika i učiteljica od Dinjiške do Vlašića i natrag.

10
9
7
4
2