gradske zidine

Grad Pag su do polovice 19. stoljeća opasavale su velike i lijepe zidine s obrambenim kulama. Pag je imao nekoliko gradskih vrata, a najveća su bila na predjelu Katine koja su se zvala Porta Marina od kojih je sačuvan navratnik kneza Nikole Tiepola, a južnije od njih bila su Mala vrata. Kula Skrivanat podignuta je kako svjedoči natpis s grbom kneza Tome Zorzija 1468. godine te je s dijelom sačuvanih gradskih bedema najbolje sačuvani ostatak obrambenog sustava grada Paga. Danas uz kulu prolazi šetnica, a u ljetnim mjesecima u njoj se održavaju razne kulturno-zabavne manifestacije poput nastupa klapa, pjevačkih zborova, kazališnih predstava i ljetnih radionica. Današnja zgrada gradske uprave podignuta je na nekadašnjoj kuli Kamerlengo 1906. godine. Na njenom je mjestu za potrebe tadašnje Obćine Pag zgradu podigao poznati paški načelnik Frane Budak. Dio južnih gradskih zidina vidljiv je tek djelomično na južnom dijelu grada na jugu predjela Katine.

detalji-pag-222
detalji-pag-219
detalji-pag-220
detalji-pag-234
detalji-pag-221
detalji-pag-235