zborna crkva m arijina uznesenja u pagu

Crkva Marijina Uznesenja u Pagu nalazi se na glavnom gradskom trgu i najvrjedniji je spomenik sakralnog graditeljstva u Pagu. Kamen temeljac crkve položen je 18. svibnja 1443. godine čime je započela njena dugotrajna gradnja.

Na njoj su radili šibenski i zadarski majstori. Izvori potvrđuju imena Jurja Dalmatinca, zadarske graditelje Pavla Jurja Dimitrova, Marka Andrijića i Nikole Alegretija. Luneta portala visoke je umjetničke vrijednosti, vjerojatno je rad Ivana Pribislavića ili Petra Berčića.
Crkva je u kanonskom gledištu kolegijata, do dana današnjeg sa zborom kanonika na čelu kojih stoji kaptolski arhiprezbiter s naslovom mitronosnog opata sv. Petra, baštinjenog iz drevnog samostana sv. Petra Apostola na Prosiki.
Pročelje crkve ponavlja romaničko-gotičke obrise kolegijate u Starom Gradu. Na samom pročelju ističe se bogata kamena rozeta, reljefi svetaca Jurja i Mihovila i kompozicija Navještenja Marijina. U luneti portala prikazana je Bogorodica koja pod svojim plaštem zaštićuje pobožne Pažane. U crkvi je pet mramornih oltara podignutih od 18. – 19. stoljeća. Posebno je znamenita velika oltarna pala koja prikazuje Bogorodicu, sv. Dominika sa sv. Katarinom Sijenskom i poznatim akterima Lepantske bitke. Ova slika je velike umjetničke vrijednosti, a po zapisima iz Arhiva sv. Dominika u Zadru pripisuje se velikom mletačkom slikaru Jacopu Tintorettu. U crkvi se štuje sv. Križ, drveno gotičko raspelo iz kojega je kako svjedoči isprava iz 1413. godine u paškom Diplomatariju potekla krv. Raspelo je donešeno iz nekadašnje crkve sv. Križa u Starom Gradu u pašku dominikansku crkvu novoga grada, a početkom 19. stoljeća preneseno je u pašku kolegijatu.

detalji-pag-32
detalji-pag-36
detalji-pag-29
zborna-crkva
detalji-pag-37
detalji-pag-24
detalji-pag-28
detalji-pag-35
detalji-pag-34
detalji-pag-215