Paška čipka je jedinstveni rad vrijednih i vještih ruku žena iz grada Paga. Čipkarstvo je na čitavom mediteranskom prostoru vrlo staro. U gradu Pagu zabilježena je njena izrada već polovicom 15. stoljeća za potrebe ženskog i crkvenog ruha. Samostan sv. Margarite je mjesto gdje su paške koludrice od davnina podučavale žensku djecu u pismenosti i izradi čipaka. O tome izravno svjedoče arhivski izvori iz 1579. godine. Povijest pamti vrijeme kada su Paškinje pozivane u Beč i na bečki dvor kod nadvojvotkinje Marije Jozefe, carice majke, kako bi pokazale kako nastaje paška čipka. Glas o njenoj ljepoti i savršenstvu pročuo se nadaleko, a njena izrada pojačava se nakon osnivanja Čipkarske škole u Pagu koja je osnovana 1906. godine te je radila do 1945. godine.


INFORMACIJE
2009. godine paška čipka uvrštena je na listu nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a. Paška čipka upisana je u registar UNESCO-a zajedno sa hvarskom i lepoglavskom čipkom te je time postala jedno od sedam nematerijalnih kulturnih dobara koja su iz Hrvatske upisane u ovaj registar.

Da bi se održala tradicija šivanja paške čipke, koludrice su 2008. godine započele s organiziranim podučavanjem zainteresiranih Paškinja. Danas u samostanu čipku šivaju M. Placida Sikirić i M. Gabrijela Perinović, a uz njih je poznata paška učiteljica čipke gospođa Urica Orlić, a o čipki se brinu i paške škole kao i Udruga paških čipkarica Frane Budaka.
S vremenom je čipka postala samostalan dekorativni predmet, ukras na namještajima, uokvirena na zidovima, urezivana ili ušivana u odjevne predmete, kao ukras na plahtama, uzglavnicima, zastorima, stolnjacima te kao ukras na crkvenom ruhu. Danas se paške čipkarice mogu vidjeti na gradskim ulicama kako stvaraju ovu najljepšu rukotvorinu ženskih ruku. U samom središtu gradan u Kneževoj palači na Trgu Petra Krešimira IV. uređena je Galerija paške čipke. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske proglasilo je kulturnim dobrom zbirku koju koludrice paškog drevnog samostana skupljaju i čuvaju već više od 150 godina.


ZANIMLJIVOSTI - Galerija čipke, Zanimanje "Čipkarica"

DSCN0759
IMGP4068
IMGP5047
IMGP0213
IMGP9910
IMGP0204
IMGP0205