svetog jurja

Crkva sv. Jurja zaštitnika grada i otoka Paga započeta je s gradnjom prije 1465. godine, a njena je gradnja trajala do konca 15. stoljeća. Krajem 16. stoljeća crkva je bila produžena i dobila je današnje pročelje renesansnog oblika koji je osim samog korpusa crkve obuhvaćala jednu pomoćnu prostoriju namijenjenu za sjedište bratovštine sv. Jurja, koja je u gradu uživala veliki ugled.
Crkva je izdužena, jednobrodna, pravokutna građevina s četvrtastom apsidom. Apsida je presvođena prelomljenim valjkastim svodom. Gotički su vitki i šiljasti prozori na južnom bočnom zidu crkve. Na pročelju se nalazi portal s lunetom u kojoj je nekoć stajao reljef lava sv. Marka. Konačan pečat građevini daje pročelje koje završava središnjim polukrugom s bočnim četvrtinama kruga u stilu zrele renesanse.
U obnovljenoj crkvi redovito se održava Služba Božja na blagdan sv. Jurja zaštitnika. Crkva se koristi kao izložbeni prostor.

svetog-jurja
detalji-pag-231
detalji-pag-230
detalji-pag-232
detalji-pag-229
detalji-pag-226
detalji-pag-228