Natječaj za izbor direktora TZG Paga (objava 09.05.2022) - pogledaj dokument

 • STATUT Turističke zajednice Grada Paga - pogledaj

Program rada i poslovanja

 • Program rada Turističke zajednice Grada Paga za 2024. godinu - pogledaj
 • Program rada Turističke zajednice Grada Paga za 2023. godinu - pogledaj
  • Izvješće o izvršenju Programa rada 1.01. – 31.12. 2023. godinu - pogledaj
  • Zaključak i mišljenje Skupštine - pogledaj
 • Program rada Turističke zajednice Grada Paga za 2022. godinu - pogledaj
  • Izvješće o izvršenju Programa rada 1.01. – 31.12. 2022. - pogledaj
 • Program rada Turističke zajednice Grada Paga za 2021. godinu - pogledaj
  • Izvješće o izvršenju Programa rada 1.01. – 31.12. 2021. - pogledaj
  • Referentna stranica Financijskog izvještaja za 2021.g. - pogledaj
 • Program rada Turističke zajednice Grada Paga za 2020. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa rada 1.01. – 31.12. 2020. - pogledaj
  • Referentna stranica Financijskog izvještaja za 2020.g. - pogledaj
 • Referentna stranica Financijskog izvještaja za 2019.g. - pogledaj

Financijski

 • Financijski plan Turističke zajednice Grada Paga za 2023. godinu - pogledaj
  • Izmjene i dopune Financijskog plana Turističke zajednice Grada Paga za 2023. godinu - pogledaj
  • Financijski izvještaj I - XII 2023. (rebalans) - pogledaj
  • Financijski izvještaj I - XII 2023. (plan) - pogledaj
 • Financijski plan Turističke zajednice Grada Paga za 2022. godinu - pogledaj
  • Izmjene i dopune Financijskog plana Turističke zajednice Grada Paga za 2022. godinu - pogledaj
  • Financijski izvještaj I - XII 2022. (rebalans) - pogledaj
  • Financijski izvještaj I - XII 2022. (plan) - pogledaj
 • Financijski plan Turističke zajednice Grada Paga za 2021. godinu - pogledaj
  • Izmjene i dopune Financijskog plana Turističke zajednice Grada Paga za 2021. godinu - pogledaj
 • Financijski plan Turističke zajednice Grada Paga za 2020. godinu - pogledaj
  • Izmjene i dopune Financijskog plana Turističke zajednice Grada Paga za 2020. godinu - pogledaj
 • Financijski izvještaj I-XII 2020.god - pogledaj

Revizije

 • Izvješće neovisnog revizora za 2023. godinu - pogledaj
 • Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja za 2023. godinu - pogledaj
 • Izvješće o obavljenom nadzoru rada Turističke zajednice Grada Paga za 2022. godinu - pogledaj
  • Izvješće o revizijskom uvidu Turističke zajednice Grada Paga za 2022. godinu - pogledaj
 • Izvješće o obavljenom nadzoru rada Turističke zajednice Grada Paga za 2022. godinu - pogledaj
 • Izvješće neovisnog revizora za 2021.g. - pogledaj
 • Izvješće o nadzoru neovisnog revizora za 2021.g. - pogledaj
 • Izvješće neovisnog revizora za 2020.g. - pogledaj
 • Izvješće neovisnog revizora za 2019.g. - pogledaj

Poslovnici

 • POSLOVNIK O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PAGA - pogledaj
 • POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PAGA - pogledaj

Pravilnici

 • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva TZG Paga - pogledaj
 • INTERNI AKT O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA PLAĆANJE PREDUJMOM - pogledaj
 • PROCEDURA ZAPRIMANJA I EVIDENTIRANJA ULAZNIH RAČUNA, NJIHOVE PROVJERE I PLAĆANJA - pogledaj
 • PRAVILNIK O NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA - pogledaj