Prema podacima Turističkog informativnog centra u Pagu, na dan 10. listopada evidentirano je milijun noćenja ostvarenih na području grada Paga čime je po prvi put pređena ta dugo očekivana brojka.
Ova rekordna godina donijela je 7% više noćenja i 6% više dolazaka turista.
Ukupno je zabilježeno 121.521 dolazaka i 1.001.002 noćenja. Najveće povećanje u noćenjima od 11% imaju privatni iznajmljivači dok je po 7% noćenja više ostvareno u kampovima i hotelima. Najviše turista koji biraju Pag kao svoje mjesto za odmor dolaze iz Njemačke (19.340), zatim iz Slovenije (18.571), Italije (13.476), Hrvatske (12.622) i Italije (11.503). Slijede Austrija, Češka, Slovačka i Mađarska.
Ove godine zabilježeno je 12% više turista iz Njemačke, 25% više iz Poljske, 11% više gostiju iz Češke i 26% više iz Mađarske.
Valja također iznijeti i podatke o povećanju turističkih kapaciteta – ove godine registrirano je 1.771 ležajeva više tako da područje Grada Paga raspolaže s ukupno 20.618 ležajeva.
Najveće povećanje broja ležajeva bilježi se kod vikendaša – 841 ležaj više i privatnih iznajmljivača za 599 ležajeva više.
U Pagu je ove godine otvoren i hotel Intermezzo čime je povećan broj hotelskih ležajeva.
Dobrom ovogodišnjem turističkom rezultatu pridonose i odlični rezultati ostvareni u predsezoni, točnije u travnju kada se na području grada Paga snimala američka serija The Terror.

2s-2
3s
2s-1
Foto: Rajko Peranić