hotel 4416515 960 720

Preporuke za rad hotela i iznajmljivača tijekom epidemije COVID-19. Sukladno reaktivaciji određenih aktivnosti temeljem Odluke o prilagodbi mjera, za organizaciju hotelske i iznajmljivačke djelatnosti preporučuje se postupanje sukladno sljedećim preporukama- Pogledaj - Preporuke za rad hotela i iznajmljivača tijekom epidemije COVID-19